Pomóż w tworzeniu mapy miejsc gdzie odbywają sie cyklicznie masze o uzdrowienie

WYBIERZ Z INTERAKTYWNEJ MAPY POLSKI SWOJE WOJEWÓDZTWO!

Nadejdą czasy, że w każdej parafii będą regularnie odbywały się msze z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. To również zależy od nas, od naszego zaangażowania w życie parafii.

Tymczasem zrodził się pomysł stworzenia mapy Polski z określonymi miejscami gdzie cyklicznie odprawiane są msze z modlitwą o uzdrowienie.

Przyłączcie się do tego projektu! Podsyłajcie informacje gdzie i kiedy odbywają się takie święte zgromadzenia!

Ufamy, że owa mapa będzie się szybko zapełniać, aż ostatecznie nie będzie na niej żadnych „białych plam”!

„nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga abyśmy mogli poznać Jego dary” (1Kor 2,21)