P

<<< Spis pieśni

Podnieś mnie Jezu

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca (x2)   /d B C a

Zanurz mnie w wodzie Jego Miłosierdzia   /F C a
Amen, amen.   /d B C d

Pokładam w Panu ufność mą (Ps 130)

Ref. Pokładam w Panu ufność mą,   /e
zawsze ufam Jego Słowu.   (x2)   /a h e

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie:   /e D
Racz wysłuchać Panie prośby mej!   /D e
Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie.   /e G
Usłysz modły i błagania.   /D e

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie
któż przed gniewem Twoim ostoi się?
Lecz ufamy, że przebaczysz winy,
byśmy kornie Ci służyli.

3. Całą ufność mą pokładam w Panu,
dusza moja ufa Jego Słowu.
Tęskniej czeka dusza moja Pana,
niż jutrzenki nocne straże.

4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże
niechaj Pana czeka Boży Lud
bo u Pana znajdzie zmiłowanie
i obfite odkupienie.

Pokorna służebnico Pana

Pokorna Służebnico Pana
Łamiąca strzały nieprzyjaciela
Miażdżąca głowę węża   (x2)

Ref. Bądź zawsze przy mnie
Abym stawał się pokornym sługą
Na wzór mego Mistrza i Pana   (x2)


Posłuchaj Mnie

Posłuchaj Mnie, Jestem Dobrym Pasterzem,   /D h
Nie bój się i zaufaj Mi.   /G A D
Ukochałem cię, miłością wielką,   /D h
więc nie lękaj się, ona cię uzdrowi.   /G A D

Ref. Bo góry ustąpią, pagórki się zachwieją.   /D
Lecz moja miłość trwać będzie na wieki,   /h
Mówi Pan, ma litość nad tobą.   /G A D


<<< Spis pieśni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.