O V

<<< Spis pieśni

Oto są Baranki młode

Ref. Oto są Baranki młode,
oto Ci, co zawołali alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów,
światłością się napełnili,
Alleluja, alleluja!

1. Na Baranka Pańskich godach,
W szat świątecznych czystej bieli,
Po krwawego morza wodach
Nieśmy Panu pieśń weseli.

2. W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus kapłan ofiaruje.

3. Na drzwi świętą Krwią skropione
Anioł mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone,
Wrogów w nurtach swych pożera.

4. Już nam Paschą Tyś, o Chryste,
Wielkanocną też ofiarą,
Tyś Przaśniki nasze czyste
Dla dusz prostych z szczerą wiarą.

5. O Ofiaro niebios święta,
Ty moc piekła pokonywasz,
Zrywasz ciężkie śmierci pęta,
Wieniec życia nam zdobywasz.

6. Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy
Króla mroków w więzy wtłacza.

7. Byś nam wiecznie, Jezu drogi,
Wielkanocną był radością,
Strzeż od grzechu śmierci srogiej
Odrodzonych Twą miłością.

Oto stoję u drzwi

Oto stoję u drzwi i kołaczę.   /d C d a
Oto stoję u drzwi i kołaczę.
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,   /F C d
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,   /d a F G d
a on ze mną.   /d G

Otwórz me oczy

Otwórz me oczy o Panie, otwórz me oczy i serce,
chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie!   (x2)

Wywyższonego widzieć chcę,
ujrzeć Ciebie w blasku twej chwały
Wylej swą siłę i moc:
gdy śpiewam: Święty, Święty, Święty! Święty, Święty, Święty!
Chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie!

<<< Spis pieśni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.