N IV

<<< Spis pieśni

Niech Twój Święty Duch

1. Niech Twój Święty Duch   (x2)
dziś przeniknie mnie.   (x2)
I niech zawsze już   (x2)
gości w duszy mej.   (x2)

Ref. I niech spadnie deszcz
Błogosławieństw Twych
Ojcze obmyj mnie
Duch Święty przyjdź

2. Duchu Święty przyjdź,
działaj z mocą w nas.
Duchu Święty przyjdź,
przemień smutku czas.

Niech zabrzmi panu chwała w niebiosach

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
na wysokościach cześć niech oddadzą.
Wielbijcie Pana Duchy niebieskie,
wielbijcie Pana Jego Zastępy!

Ref: Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja!

2. Słońce, księżycu – wielbijcie Pana,
gwiazdy świecące – wielbijcie Pana.
Niebiosa niebios – wielbijcie Pana,
wody podniebne – wielbijcie Pana!

3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko.
Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
niechaj na wieki brzmi Jego chwała!

4. On daje siłę swemu ludowi,
z prochu podnosi swoich przyjaciół.
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
swoich wybranych On sam umacnia!

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
– przez wszystkie wieki wieków. Amen!


Niechaj zstąpi Duch Twój

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,   /d
życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.   /g
Obmyj mnie i uświęć mnie,   /B A
uwielbienia niech popłynie pieśń!   /d

Ref: Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!   /B F
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie!   /B F
Jezus, tylko Jezus Panem jest!   /B C d

Niegodny

Ref. Niegodny jestem Panie przyjąć Cię   /e C e
do niej duszy, lecz niech to wyznanie,   /C e C
niech Cię żal mój wzruszy.   /a h
Pociesz mnie, przebaczeniem daruj mi   /e C e
winy, zbrodnie i uświęć Twym wejrzeniem,   /C e C
bym Cię przyjął godnie.   /a h

1. Dzieci niegodne tak wielkiej ofiary   /e
z Twego stołu dary biorą.   /C h
Ręce do Ojca podnoszą po dary   /e
i z ufnością i z pokorą.   /C h
Panem tyś naszym i Ojcem na wieki   /e
chociaż mali pobłądzimy.   /C h
Przecież spod Twojej nie wyjdziem opieki   /e
gdy Cię pośród nas czujemy.   /C h

2. My za Chrystusa idziemy przykładem
czy w nieszczęściu, czy w niedoli.
On nam wytyczył i wzory i sz1aki
jak żyć według Ojca woli.
Boże, Baranku co gładzisz grzechy świata,
aby lud Twój żył bezpieczny
utwierdź w nas wiarę i miłość do brata,
daj nam pokój, pokój wieczny.

<<< Spis pieśni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.