#Kwadransik ze Słowem #6 – Moc krwi Jezusa cz. 2

Fragmenty Biblii wykorzystane w filmie: * Ks Wyjścia 12, 21-23 *Hbr 10, 16-17 *1 P 2,24
Doświadcz mocy krwi Zbawiciela, która może zmienić rzeczywistość, w której żyjesz!