„Któż jak Bóg” nr 3 maj-czerwiec 2015

Ktoz jak Bog nr 3-2015 _DRUK.inddUkazał się najnowszy, majowo-czerwcowy numer dwumiesięcznika wydawanego przez Zgromadzenie Księży Michalitów, „Któż jak Bóg”, poświęconego w całości aniołom i zagadnieniom życia duchowego. W tematykę wydania wprowadza nas już słowo wstępne, przypominające chrześcijańską prawdę, głoszącą, że poprzez obcowanie z duchami anielskimi, dotykamy Samego Boga Żyjącego.

W stałej rubryce, zatytułowanej w „Blasku prawdy objawionej”, zamieszczono tekst wyjaśniający duchowy wymiar dyskrecji jako fundamentu naszej relacji z drugim człowiekiem i, przede wszystkim, z Bogiem, w którym pokładamy ufność- i którą On, wzajemnie, obdarza wiernych, powierzając im Boskie Tajemnice.

Z wywiadu z o. Krzysztofem Piskorzem OSD czytelnicy dowiadują się o wymyślonym i zorganizowanym przez niego Kursie Walki Duchowej, przygotowującym parafian do nawiedzenia figury św. Michała Archanioła: wstępnym etapie do przeistoczenia się w prawdziwego żołnierza w walce przeciw ciału, światu i szatanowi.

Kolejny artykuł przybliża odbiorcy sylwetkę Włoszki, Anieli Tonelli, świeckiej misjonarki pośród chorej i ubogiej ludności muzułmańskiej w Kenii i w Somalii. Kapłańską mądrością, płynącą z własnego doświadczenia i z lektury duchowej, dzieli się zakonnik, ojciec Andrzejewski, przestrzegający w swym felietonie przed bolesnymi skutkami nieposłuszeństwa Bogu i niebezpieczeństwami wynikającymi z popadnięcia w grzech i trwania w nim.

Przedstawiona na następnych stronach historia św.Marcina de Porres, pierwszego Mulata wyniesionego na ołtarze, wymownie obrazuje jak- samemu będąc pozbawionym ziemskiej miłości ojcowskiej-można stać się dla biednych i cierpiących żywym obrazem Najmiłościwszego Ojca.

Strawy duchowej dostarcza również tekst o Bogu, nie tylko wychodzącym w Swych aniołach i w prorokach naprzeciw grzesznikowi, lecz Samemu objawiającym się w największym z Proroków i Posłańców Bożej Miłości-Jezusie Chrystusie.

Sporządzone przez młodych zapiski z odbytych rekolekcji wielkopostnych są pouczeniem o mądrych i owocnych sposobach przeżywania Wielkiego Postu; te zaś o spotkaniach z różnymi grupami wiernych objawiają bogactwo i różnorodność Kościoła Katolickiego; utrwalona w zapisie pewnego młodzieńca dyskusja między psychologiem a dwoma kapłanami udziela z kolei wskazówek: jak rozpoznać sektę, odróżnić ją od wspólnoty religijnej, oraz w jaki sposób pomóc osobie w nią zaangażowanej.

Artykuł Grzegorza Kasjaniuka traktuje o gwiazdach, idolach muzycznych odpowiedzialnych w dużej mierze za pornografizację popkultury i utożsamienie miłości z wolnym seksem i wyuzdaniem.

Relacja z konferencji Instytutu Tomistycznego, „Św.Tomasz o Aniołach”, daje wgląd w myśl angelologiczną Doktora Anielskiego przez pryzmat całokształtu jego metafizyki- jak również w kontekście wykładni biblijnej, filozofii greckiej, poglądów chrześcijańskich myślicieli-średniowiecznych scholastyków.

W ramach zgłębiania Pisma Świętego, wyjaśniono starotestamentowy termin, miano „Elohim” i zasadność użycia liczby mnogiej w odniesieniu do Jedynego Boga Izraela w zapisie autora natchnionego.

Rozmowa z prefektem Katolickiego Gimnazjum im. bł. ks. Markiewicza w Markach przybliża profil tej michalickiej placówki oraz zasady wychowania i nauczania, na jakich się ona opiera.

W rodzaju „kwestionariusza Prousta”, ks. bp J.A.Dąbrowski, michalita, zdradza czytelnikom, co tworzyło, i co nadal składa się na jego powołanie, posługę, osobistą formację duchową i charyzmat.

W cyklu prezentującym duchowość michalicką wyjaśniono pojęcie patriotyzmu jako odpowiedzialności i czynnej służby ojczyźnie; zaprezentowano także fragment homilii abpa Michalika o wypełnionym misją i służbą bliźniemu żywocie Założyciela michalitów i michalitek, bł. ks. B.Markiewicza; przypomniano o św. Józefie jako głowie rodziny, Opiekunie Chrystusa, wzorze dla każdego chrześcijańskiego męża i ojca. Do właściwego pojmowania rodzicielstwa odnosi się także tekst o telewizji, która w wielu domach stała się namiastką opiekuna-wychowawcy i fałszywym spoiwem życia rodzinnego.

Do pocztu parafii pw.św.Michała Archanioła trafił tym razem kościół pod tym wezwaniem, wzniesiony w Rzeszowie w l.80., staraniem bpa Ignacego Tokarczuka; do omówień nowości wydawniczych natomiast- album Kazimierza Wiśniaka o aniołach w królewskim (i anielskim) miasteczku, Lanckoronie, i wydana pod patronatem „KjB” książka Regollo i o.Talmelli, o rozpoznawaniu szatańskich zwiedzeń i sposobach obrony przed napaściami Złego Ducha.

W aktualnym numerze znalazło się również miejsce na stałe mini-kąciki: biblijny, ze stosownym cytatem zaczerpniętym z Księgi; modlitewny, z numerami tzw. pogotowia modlitewnego; poza tym, krótkie świadectwo o opiece Anioła Stróża; konkurs dla czytelników bieżącego numeru; przestroga przed jednym z popularnych symboli okultystycznych; terminarz peregrynacji figury św. Michała z Góry Gargano, z fotorelacją z jej nawiedzenia w różnych krajach świata oraz przedstawienie asortymentu dewocjonaliów związanych z kultem Wodza Zastępów Niebieskich; program „Anielskich rekolekcji” i XVI „Anielskiej Pielgrzymki”; formularz prenumeraty czasopisma; informację o możliwości wsparcia finansowego inicjatywy michalickiego zgromadzenia na Białorusi-budowy kościoła i centrum pastoralnego+listę dotychczasowych ofiarodawców; krzyżówka; dział przeznaczony w całości dla najmłodszych: z przypowiastką, opowiastką o duchowym przesłaniu, pierwszokomunijnymi pouczeniami, dowcipami i kolorowanką; zapowiedź Zjazdu Animatorów Rycerstwa; reklamę strony internetowej magazynu.

Magazyn Któż jak Bóg do kupienia w księgarniach katolickich, Empiku oraz na stronie www.kjb24.pl