J

<<< Spis pieśni

Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie

Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie   /a d
i śpiewać psalm Twojemu Imieniu.   /G7 C E
I opowiadać rano Twoje Miłosierdzie   /a d
a w nocy wierność Twoją a
przy dziesięciostrunnej harfie,   /E F
i lutni, d
i dźwięcznej cytrze.   /a E (a)

Jak ożywczy deszcz

Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź   /G C e D
Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar.   (x2)   /G C e D
Dziś przenikaj nas – tchnieniem mocy Swej,   /a h C h
bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.   (x2)   a h C h (H7 )

Jak wielki Jest Bóg

1. To on nasz Pan i król, odziany w majestat swój           
ziemio raduj się, ziemio raduj się.                                   
Okrywa światłość go, ucieka ciemność i zło              
i drży na jego głos,i drży na jego głos.                                  

Ref. Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go
Jak wielki wielki jest Bóg, świat ujrzy Go   
Jak wielki, wielki jest nasz Bóg.   (x2)

2. On czas w swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa,
początkiem końcem on, początkiem końcem on
Jedyny w trójcy Bóg, Ojciec Syn i Duch
Barankiem jest i lwem, Barankiem jest i lwem

3. Na wieki godzien jest przyjąć chwałę, moc i cześć     
ogłaszać chce jak wielki jest Bóg.


Jeden jest tylko Pan

1. Jeden jest tylko Pan   /e A
Tutaj jest Jego dom   /d e
Klęknijcie wszyscy którzy tu wchodzicie   /D
I razem chwalmy Go   /e

Ref. Miejsce to wybrał Pan
Aby wysłuchać nas
Śpiewajcie wszyscy słudzy w Jego domu
Bogu oddajmy cześć!   (x2)

2. On mieszka z nami tu
By przyjaciel być
Składamy dzięki za miłość i dary
Którymi łączy nas

<<< Spis pieśni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.