J V

<<< Spis pieśni

Jezus daje nam zbawienie (Jezus siłą mą)

1. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam   /dCA7d
Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam

Ref: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia   /F C A d
Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej
W Nim znalazłem to czego szukałem do dzisiaj
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień

2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar
Jego Krew to oczyszczenie, Jego życie chwała nam.

Jezus, dla Jezusa

Jezus, dla Jezusa wszystko to, co mam   /D G D A
kim jestem i kim chciałbym być.   /G A7
Jezus, dla Jezusa wszystko to, co mam   /D G D A
kim jestem i chcę być.   /D
Wszystkie me ambicje, plany też powierzam Ci,
oddaję w ręce Twe.
Wszystkie me nadzieje, plany też powierzam Ci,
oddaję w ręce Twe.

Ref. Tylko z woli Twej jestem wolny.   (x2)   G D

Jezus jest z nami tu

Jezus jest z nami tu   (x4)
A Jego moc działa dziś, by namaścić cię.
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię.
A Jego moc działa dziś, aby zbawić cię.
Jezus jest z nami tu.

Jezus, Jezus, Jezus

Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus!   (x2)

Pokonał śmierć, pokonał mój grzech.
Zmartwychwstał Pan – On Królem jest! (x2)


<<< Spis pieśni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.