J III

<<< Spis pieśni

Jesteś Królem

Jesteś królem
Królem jest Bóg   (x2)

Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana,
wielbiąc Go

Jesteś panie winnym krzewem

1. Jesteś Panie winnym krzewem, a my jego latorośle.
Moc czerpiemy tylko z Ciebie, Ty w nas żyjesz Swą Miłością.

Ref: Panie, Panie, naucz nas w Miłości Twojej trwać.   (x2)

2. Cóż trwałego poza Tobą człowiek zdziała sam ze siebie.
Któż potrafi własne dobro oblec w szaty nieśmiertelne?

3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz tak wspaniałą i szeroką,
że wyzwala pełną radość w sercu, które Ciebie kocha.

4. Wejdź, o Jezu w nasze życie, głębią łaski, mocą Słowa,
byśmy mogli owoc przynieść, cześć i chwałę Ojcu oddać.

Jesteśmy ludem Króla Chwał

Jest jedno Ciało, jest jeden Pan   /D G D
Jednoczy nas w Duchu byśmy razem szli.   /G D
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku Słowa Jego miecz   /G A fis h
W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę.   /e G A

Ref. Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem,   /D A
wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć.   /G D A
Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem   /D A
Wielbimy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej.   /G D G A D

Jezu Baranku zraniony moim grzechem

Jezu, Baranku   /D h G
zraniony moim grzechem,   /G A
Uwielbiam Cię,   /D h
Najczulszy Synu Ojca,   /G A
Błogosławię Cię.   /D h
Umiłowany Panie mój,   /G A
Kocham Cię.   /D


<<< Spis pieśni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.