Czarno na Białym – Internetowe rekolekcje o spowiedzi, cz.6


Spotykamy się po raz szósty. Dziś o…- ” u mnie jak zwykle”. Co to oznacza? Jak ja przygotowuje się do spowiedzi? Czy klękając powtarzam wyuczone regułki, czy tez jest to czas faktycznego spotkania z Jezusem. Posłuchajcie, zapraszamy!