Charyzmatyczne Spotkanie Ewangelizacyjne w kościele pw. Św. Łukasza w Sosnowcu prowadzone przez ks. Łukasza Prausa SAC w dniu 01.04.2017

Charyzmatyczne Spotkanie Ewangelizacyjne 2017-04-01 cz. 1. Wezwanie
Ducha Św.


Charyzmatyczne Spotkanie Ewangelizacyjne 2017-04-01 cz. 2. Msza Św.


Charyzmatyczne Spotkanie Ewangelizacyjne 2017-04-01 cz. 3. Modlitwa o uzdrowienie