Nasz cel

Pomóż w tworzeniu mapy miejsc gdzie odbywają się cyklicznie msze święte i modlitwy o uzdrowienie.

Kilka lat temu pojawił się pomysł stworzenia mapy Polski z określonymi miejscami gdzie cyklicznie odprawiane są msze i modlitwy o uzdrowienie.

Przyłączcie się do tego projektu! Podsyłajcie informacje gdzie i kiedy odbywają się takie święte zgromadzenia!

Ufamy, że owa mapa będzie się szybko zapełniać, aż ostatecznie nie będzie na niej żadnych „białych plam”!

BEZ TWOJEJ POMOCY NAM SIĘ NIE UDA!!!

Strona JezusUzdrawia.pl prowadzona jest przez osobę świeckie, należącą do Kościoła Rzymskokatolickiego.

Uwaga! Wszelkie informacje jakie posiadamy są publikowane na stronie.

Dlatego na dodatkowe zapytania nie odpowiadamy, bo nie posiadamy innych informacji.

  1. Msze o uzdrowienie i uwolnienie odbywają się też w Kutnie w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie, w każdą trzecią niedzielę miesiąca, o 16:00.

  2. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego?
    Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 1Kor 6;9.

  3. Mt 7:21 „Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.”

  4. Msza święta z modlitwą o uzdrowienie i modlitwą wstawienniczą odbywa się w każdą 3 niedzielę miesiąca w parafii św. Mikołaja w Gdyni Chyloni o godz. 18.30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.