2017

<<< Kazania

1 – 2 – 3

o. Daniel – kazanie ze spotkania otwartego 18.03.2017


o. Daniel – kazanie ze spotkania młodych 11.02.2017


o. Daniel – kazanie ze spotkania otwartego 21.01.2017


o. Daniel – kazanie ze spotkania młodych 14.01.2017 (od 12 min.)

1 – 2 – 3

<<< Kazania