2016 V-VIII

<<< Kazania


1 – 2 – 3

o. Daniel – kazanie ze spotkania młodych 09.04.2016 (od 12 min.)


o. Daniel – kazanie ze spotkania młodych 19.03.2016 (od 16 min.)


o. Daniel – kazanie ze spotkania otwartego 17.01.2016 (od 22 min.)


o. Daniel – kazanie ze spotkania młodych 09.01.2016 (od 45 min.)

1 – 2 – 3


<<< Kazania